Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

برگزاری نمایشگاه نقاشی وعکاسی دردبیرستان فضیلت

درروزچهارشنبه مورخ94/9/4 دراین آموزشگاه نمایشگاه نقاشی وعکاسی برگزار شد و اکثردانش آموزان کارهای خود را دراین نمایشگاه به نمایش درآوردند .

تصویر خبر: