Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

برگزاری چهارمین جلسه آموزش خانواده در دبیرستان دانش

بسمه تعالی
در روز یک شنبه مورخ 10 /12 /93 جلسه آموزش خانواده با حضور جنا ب آقای حیاتی معاونت محترم پرورشی ناحیه 3 وجمعی از اولیا دانش آمورن در دبیرستان دانش برگزار گردید ودرمورد مسائل تربیتی درخانواده سخنرانی نمودند

تصویر خبر: