Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

برگزاری کلاس هلال احمر در دبیرستان متوسطه اول دانش (رجایی)

روز دوشنبه مورخ 95/11/11 کلاس طرح دادرس توسط خانم رحیمی از کارکنان هلال احمر برای دانش آموزان منتخب شده در کارگاه ITبرگزار گردید.

تصویر خبر: