Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

برگزیدگان منطقه ای جشنواره خوارزمی محور پژوهش از دبیرستان نمونه حضرت معصومه(س)

خانمها شکیبا پورکند و فرناز جلیلی دانش آموزان گل این آموزشگاه در جشنواره خوارزمی محور پژوهش بااثر "تاثیر استرس برمیزان قندخون "موفق به کسب رتبه چهارم گردیدند

تصویر خبر: