Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

بر گزاری آزمون پیشرفت تحصیلی دبیرستان سرباز شهید " مجتمع شهید اشرفی اصفهانی "

مرحله اول آزمون پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان سرباز شهید " مجتمع شهید اشرفی اصفهانی " در مورخه 92/11/2 طبق مقررات مربوطه با نظم خاصی بر گزار گردید در

حین اجرای این آزمون از دانش آموزان پذیرایی بعمل آمد . ضمنا قبل از اجرای آزمون نیز جلسه شورای آموزشی آموزشگاه

با حضور مدیر معاونان و دبیران در جهت

توجیه همکاران و دانش آموزان به نحوه اجرا و اهمیت آزمون برگزار گردید .

تصویر خبر: