Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

جلسه مدیران مدل تعالی مدرسه
خانه

بزرگداشت روز درخت کاری وهفته منابع طبیعی -دبیرستان شهید ایرج فیضی گروه رجایی

در هفته منابع طبیعی در تاریخ 94/12/22تعدادی نهال که ازمنابع طبیعی تهیه شده بود توسط دانش آموزان در فضای آموزشگاه کاشته شد . هر کدام از آنها به نام شهدای سواد آموزی نام گذاری شدند

تصویر خبر: