Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

تشکیل بازار فروش توسط دانش آموزان -دبیرستان شهید ایرج فیضی متوسطه اول

دانش اموزان در هفته امور تربیتی به منظور کمک به دانش آموزان بی بضاعت بازار چه ای از مواد غذایی و هنرهای دستی تشکیل داددند

تصویر خبر: