Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

تشکیل جلسه توجیهی ارزشیابی - دبیرستان نمونه حضرت معصومه(س) دوره اول

در مورخه 92/9/4 جلسه ای با حضور همکاران ذینفع ارزشیابی در دفتر آموزشگاه نمونه حضرت معصومه(س) برگزار گردید. در این جلسه معاون آموزشی در ارتباط با شیوه نامه ی ارزشیابی سال جاری توضیحات مبسوطی ارائه نموده و فرم های نمون برگ را در اختیار همکاران گذاشته و اقدامات لازم را انجام دادند و در ادامه مدیر و معاون پرورشی آموزشگاه درباره مسائل آموزشی و تربیتی به ایراد سخن پرداختند.

تصویر خبر: