Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

تشکیل جلسه ستاد پیگیری نمرات مستمر در دبیرستان شهید ایرج فیضی باهنر

جلسه ستاد پیگیری نمرات مستمر در دفتر آموزشگاه تشکیل گردید
و در این جلسه درصد قبولی در سال گذشته مورد بحث قرار گرفت
و راهکارهایی جهت بهبود وضعیت آموزشی دانش آموزان از نظر تشویقی
مورد بررسی قرار گرفت .

تصویر خبر: