Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

تشکیل جلسه شورای دبیران آبان ماه دبیرستان شهید ایرج فیضی باهنر

جلسه شورای دبیران آبان ماه دبیرستان شهید ایرج فیضی باهنر بصورت کارگاهی برگزار گردید .
ساعت آغازین جلسه در دفتر آموزشگاه به مدیریت خانم افشون به بررسی وضعیت
پرورشی و آموزشی دانش آموزان و بخشنامه ارزشیابی همکاران اختصاص داده شد و در ساعت بعد تحقیقات
کارگروه الهیات با موضوع درس پژوهی وبا استفاده از کلاس هوشمند ارائه گردید.

تصویر خبر: