Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

تشکیل جلسه شورای دبیران دبیرستان شهید ایرج فیضی باهنر بصورت کارگاهی و دبیر محور

جلسه شورای دبیران دبیرستان شهید ایرج فیضی باهنر بصورت کارگاهی برگزار می گردد .
یک ساعت ابتدایی جلسه در دفتر آموزشگاه به مدیریت خانم افشون به بررسی وضعیت
پرورشی و آموزشی دانش آموزان اختصاص داده شد و در ساعت بعد تحقیقات کارگروه فناوری
با موضوع بلوغ و نوجوانی وبا استفاده از کلاس هوشمند ارائه گردید.

تصویر خبر: