Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

تشکیل پنجمین جلسه انجمن اولیا ومربیان در دبیرستان دانش باهنر

باسمه تعالی
در مورخه 9/ 9/ 94 روز دو شنبه جلسه اعضای انجمن اولیا ومربیان با حضور مدیر آموزشگاه معاونین واعضای انجمن اولیا ومربیان تشکیل گردید ودر مورد مسایل ذیل به بحث وتبادل نظر پرداختند :
1- تشکیل کلاس های جبرانی
2- خرید کتاب کمک درسی خط سفید برای درس زبان
3- تشکیل کلاس های آموزش خانواده ودعوت از اولیا دانش آموزان
4- تهیه لیست اسامی دانش آموزان ضعیف درسی ودعوت از اولیا آنان جهت توجیه اولیا وبررسی وضعیت درسی آنان
5- برگزاری مراسم اربعین حسینی در سه شنبه مورخه 10 /9 /94 در آموزشگاه