Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

تشکیل پنجمین جلسه شورای دبیران دبیرستان شهید ایرج فیضی گروه باهنر با رویکرد بررسی روشهای تشویق وتنبیه وبرخورد با دانش آموزان خاطی

تصویر خبر: