Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

تشکیل کلاس آموزش خانواده - دبیرستان شهید ایرج فیضی (دوره اول )

در تاریخ 6/9/92اولین کلاس آموزش خانواده با حضور عده ای از اولیائ برگزار گردید ودر خصوص نحوه برخورد با نوجوان وعدم تبعیض بین فرزندان و نکاتی در خصوص ایام امتحانات وتوجه به دانش آموزان

تصویر خبر: