Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

تصاویری از برگزاری امتحانات خرداد ماه راهنمایی وحدت شهید رجایی

تصاویر ارسالی از امتحان اجتماعی در تاریخ 9/3/91 می باشد که در این روز آقای دهنوی و آقای کاکاوندی از جلسه آزمون بازدید به عمل آوردند.

تصویر خبر: