Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

تقدیر ازدانش آموزان فعال : دبیرستان عصمت (دور ه اول)

باسمه تعالی
روز یکشنبه مورخ 27 / 2 /94 از دانش آموزان فعال عضو حلقه صالحین دبیرستان عصمت تقدیر به عمل آمد .

تصویر خبر: