Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

تهیه گزارش پروژه مهر در قالب فلش (دبیرستان فرهنگ دوره اول)

در مورخ 1392/7/6 از برنامه های انجام شده در این آموزشگاه برنامه گزارش پروژه مهر در قالب فلش توسط معاون فناوری تهیه گردید و به اداره ارسال گردید.

تصویر خبر: