Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

جشن جوانه ها .جشن جوانه ها دمیده شدن روح حیات در حیاط مدرسه ها

در راستای عملیاتی نمودن پروژه مهر جشن جوانه ها با شــــــــور و
حال خاصی در آموزشگاه برگزار شد در بین برنامه ها ســـــرود ملی
و فریاد شادی و اقامه نماز جماعت و ایجاد فضای همدلی ازاهمیت
خاصی برخوردار بود .
گزارش کتبی و مصور پروژ مهر تحویل آموزش راهنمایی گردید.
عملیاتی شدن آزمون آغازین دروس هدف در پایه های هفتم و
سوم راهنمایی در دستور کار قرار گرفت .
نمایشگاه دفاع مقدس جهت بازدید دانش آموزان برگزار گردید.

تصویر خبر: