Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

جلسات کلاسی دعوت از اولیا((((دبیرستان قیام))))

افزایش ارتباط نزدیک بین خانه و مدرسه فواید فراوانی دارد از جمله اینکه هم والدین و هم اولیای مدرسه نشان داده اند که احساس احترام متقابل بین خانه و مدرسه، رضایت بیشتری را به وجود می آورد.
والدین و مدرسه همواره به کمک هم سعی داشته اند روابط جدی و موثری میان خود برقرار کنند، زیرا اکثر والدین و اولیای مدرسه هدف های مشترکی را در قبال کودکان و نوجوانان دنبال می کنند. آنها می خواهند به نوجوانان کمک کنند تا افرادی مستقل بار بیایند، از تعلیم و تربیت صحیح برخوردار شوند، انسان های بی تفاوتی در جامعه نباشند و از نظر اخلا قی احساس مسئولیت کنند
به همین منظور، طبق روال سال های گذشته، برگزاری جلسات کلاس به کلاس ،جهت تعامل بیشتربین اولیا و مدرسه از ابتدای سال تحصیلی شروع شده و به حول قوه الهی دومین دوره از این جلسات به پایان رسید.
از جمله بحث های مطرح شده در این جلسات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1-ارائه گزارش مالی آموزشگاه در سه ماهه نخست سال تحصیلی با سند و مدرک
2- چاپ لیست هزینه های آموزشگاه به صورت تایپ شده جهت اولیا
3-مسائل اخلاقی و تربیتی دانش آموزان
4- وضعیت تحصیلی دانش آموزان در سه ماهه نخست
5- در خصوص امتحانات مستمر ماهیانه
6- برگزاری امتحانات نوبت اول

تصویر خبر: