Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

جلسه توجیهی آموزش رایانه در دبیرستان هیئت امنایی فضیلت دوره اول

در روز دوشنبه مورخ 94/11/19 جلسه ای توجیهی جهت آموزش همکاران در خصوص نحوه استفاده از پورتال همگام برای ارسال سوالات و محتوای الکترونیکی، در آموزشگاه فضیلت برگزار شد.

تصویر خبر: