Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

جلسه توجیهی برگزاری امتحانات نوبت اول در دبیرستان متوسطه اول دانش(رجایی)

جلسه ی توجیهی چگونگی برگزاری امتحانات داخلی با حضور مدیر آموزشگاه و معاونین مربوطه در روز سه شنبه 94/10/1 در آموزشگاه دانش (رجایی) تشکیل گردید.
در این جلسه وظایف محوله هر یک از معاونین مشخص و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

تصویر خبر: