Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

جلسه سازماندهی همکاران -دبیرستان شهید ایرج فیضی متوسطه اول

در تاریخ 30/2/93 جلسه سازماندهی با حضور کلیه همکاران در آموزشگاه برگزار و بعد از توجیه و توضیح ،فرم های مربوطه در بین همکاران توزیع شد .

تصویر خبر: