Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

جلسه شورای دبیران آذر95 دبیرستان الهیه

روز سه شنبه مورخه 95/9/2راس ساعت 10جلسه شورای دبیران این آموزشگاه تشکیل گردید و در مورد موضوعات آموزشی و پرورشی بحث و تبادل نظر گردید.

تصویر خبر: