Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

جلسه شورای دبیران در خصوص ارزشیابی سالانه -دبیرستان شهید ایرج فیضی گروه رجایی

در تاریخ 95/8/9 جلسه شورای دبیران در خصوص ارزشیابی سالانه برگزار گردید که در این جلسه نخست بندهای ارزشیابی سالانه بطور صریح و روشن برای همکاران بیان گردید و مدیرآموزشگاه هر گونه شبهه وابهامی را رفع نمودند .سپس مسایل آموزشی وفرهنگی آموزشگاه مورد بررسی قرار گرفت و به همکاران در مورد شرکت خود وترغیب دانش آموزان در جشنواره ها تاکید فراوان شد

تصویر خبر: