Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

آخرین فرصت ارسال لیست نمرات عملی نوبت دوم درس آمادگی دفاعی
خانه

[جلسه مشاوره سازشی تحصیلی -دبیرستان شهید ایرج فیضی 95/94

در تاریخ94/9/4جلسه مشاوره بااولیاء ، در خصوص انتخاب رشته و امور تحصیلی دانش آموزان برگزار گردید که در این جلسه به امر متفاوت بودن توانایی هاو واستعداد ها ی دانش آموزان و همچنین نوع ارتباط اولیاء با آنها صحبت شد وبروشور های که مشاور آموزشگاه دراین خصوص تهیه کرده بود در بین اولیاء توزیع گردید .

تصویر خبر: