Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

جلسه پروژه مهر در آموزشگاه فرهنگ

باسمه تعالی
با عرض تبریک و تهنیت به مناسبت ماه مبارک رمضان مطابق بخشنامه ارسالی اداره محترم همچون سالهای گذشته ستاد پروژه مهر آموزشگاه فرهنگ در مورخه 7/5/92 با حضور اعضای ستاد برگزار گردید و پس از بحث وتبادل نظر اقدامات ذیل مورد تصویب اعضاء قرار گرفت
1)-صدور ابلاغ اعضای ستاد و تشریح وظایف آنها
2)تمهیدات و مقدمات کار با توجه به اولویتها و امکانات مالی آموزشگاه و استفاده ازتجربیات سالهای گذشته
3) استفاده از دانش آموزان مجرب و همکاران محترم آموزشگاه ازجمله معاونت محترم پرورشی آموزشگاه که مسلط به رنگ آمیزی وزیبا سازی می باشند لذا این امر کمک زیادی به صرفه جویی منابع مالی آموزشگاه می نماید
4) زیبا سازی آموزشگاه که شامل کلاسهایی که نیاز مبرم دارند ٰو همچنین خط کشی زمین ورزشی آموزشگاه و بازسازی نوشته های روی دیوارها و تعمیر میز و نیمکتهای شکسته و در صورت لزوم جایگزین نمودن آنها
5)بررسی و بازبینی کلاسهای هوشمند آموزشگاه و تهیه نرم افزارهای آموزشی و پرورشی در این زمینه
6) ثبت نام اینتر نتی تمامی دانش آموزان در سیستم سناد و دانا و رفع نواقص حداکثر تا پایان مرداد ماه
7) تدوین بر نامه سالانه با همفکری و همکاری اعضای ستاد جهت پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی در سال تحصیلی 93/92
8) تهیه و تنظیم برنامه هفتگی قبل از شروع سال تحصیلی
9) تمهیدات لازم جهت اجرای مناسب طرحهای ده گانه آموزش راهنمایی از جمله طرح آزمون آغازین که در نیمه اول مهرماه برگزار می گردد
10) تمهیدات و مقدمات لازم جهت برگزاری باشکوه جشن شکوفه ها ( ورودی اول) جهت آغاز سال تحصیلی جدید و همچنین جشن عاطفه ها
11) بررسی وضعیت آب ٰ برق و گاز و اینترنت وغیره و کمک به رفع نواقص در این زمینه که بتوان حداکثر صرفه جویی را به اعمال نمود
12)تعویض تابلوو مهر آموزشگاه که قبلا انجام گرفته است

ستاد پروژه مهر آموزشگاه فرهنگ

تصویر خبر: