Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

جلسه ی توجیهی با اولیا دانش آموزان جهت برنامه ریری سال تحصیلی جدید در دبیرستان فضیلت

در روز دوشنبه مورخ 94/6/30 راس ساعت ده صبح جلسه ای با حضور مدیر ومعاونین واولیا دانش آموزان این آموزشگاه در نمازخانه برگزار گردید وراجع به برنامه های سال تحصیلی جدید ونظم وهماهنگی وغیبت دانش آموزان واقدامات انجام شده وسرویس های ایاب وذهاب بحث وتبادل نظرشد و تغییرات انجام شده به اطلاع اولیا رسانده شد ودر پایان جناب آقای سامان عبادی استاد دانشگاه رازی ،صحبتهایی راجع به تعلیم وتربیت و رسانه ها ورفتارهای دانش آموزان سخنرانی ایراد نمودنو.

تصویر خبر: