Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

حضوردانش آموزان دبیرستان غیردولتی میثاق درنمازجمعه

تعدادی از دانش آموزان دبیرستان غیردولتی میثاق در مورخه 95/8/28 با نظم وترتیب در نماز عبادی سیاسی جمعه شرکت کردند.

تصویر خبر: