Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

حضور آقایان میرزایی وپیری در دبیزستان کرامت ودبستان رشد

درروز سه شنبه مورخه 93/8/27 آقایان میرزایی وپیری در آموزشگاه کرامت با ضمیمه ابتدایی رشد حضور یافتند وپیرامون مسائل ونیازهای آموزشگاه بحث وکفتگو شد.

تصویر خبر: