Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

آخرین فرصت ارسال لیست نمرات عملی نوبت دوم درس آمادگی دفاعی
خانه

حضور خانم دکتر امیریان در مدرسه هاجر

در پی برنامه ریزی واحد بهداشت ناحیه 3 خانم دکتر مرضیه امیریان طی چند روزبا حضور خود به انجام امور مختلف زیر پرداختنند :
1- کنترل بهداشت فردی و اجتماعی دانش آموزان .
2- مشاوره پزشکی و ویزیت 150 نفر از دانش آموزان و همکاران .
3- ارائه برنامه و رژیم غذایی منا سب برای دانش آموزان .
4- کنترل مدارک پزشکی دانش آموزان و هدایت آنان .
5- ارتباط با اولیا دانش آموزان وارائه مشاوره پزشکی (به صورت فردی).
6- بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان به صورت فردی با ارائه راهکارهای تغذیه ای.
در پایان از طرف کلیه کارکنان و دانش آموزان از زحمات سر کار خانم دکتر امیریان که با سعه صدر و مساعی ارزشمندشان به امور فوق الذکر پرداختند و همچنین برنامه ریزی مناسب مسئولین محترم ناحیه بخصوص واحد بهداشت بسیار سپاسگزاریم .توفیق روز افزون ایشان را از خداوند منان خواستاریم .
مدرسه راهنمایی هاجر

تصویر خبر: