Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

حضور دانش آموزان به مناسبت هوای پاک در دبیرستان نمونه حضرت معصومه(س)

به مناسبت 29 دیماه روز هوای پاک عدهای از دانش آموزان به همراه معاون ،مربی پرورشی و دبیر هنر درحیاط دبیرستان حرکات ورزشی انجام دادند.

تصویر خبر: