Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

آخرین فرصت ارسال لیست نمرات عملی نوبت دوم درس آمادگی دفاعی
خانه

خلاصه دستورالعمل جشنواره نوجوان خوارزمی سال تحصیلی 94-93

خلاصه دستورالعمل جشنواره نوجوان خوارزمی سال تحصیلی  94-93<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
مدیران محترم جهت  پیشبرد اهداف جشنواره و شرکت حداکثری دانش آموزان دراسرع وقت نسبت به تشکیل دبیرخانه جشنواره نوجوان خوارزمی در مدارس اقدام نموده  وبرای کلیه اعضای دبیرخانه ابلاغ صادر نمایند. مدیران محترم نسبت به نصب برچسبی با عنوان "دبیرخانه جشنواره نوجوان خوارزمی " بر روی درب اتاق معاون آموزشی اقدام نمایند. و پوشه ای با همین عنوان  جهت بازدید بازدید کنندگان تهیه نمایند.
اعضای دبیرخانه جشنواره نوجوان خوارزمی در مدارس
 1-مدیر آموزشگاه                                                                     رئیس دبیرخانه جشنواره نوجوان خوارزمی  در آموزشگاه
 2-   - معاون آموزشی                                                                دبیر  جشنواره نوجوان خوارزمی  در آموزشگاه  
3-   معاون فناوری (در صورت وجود )                                             عضو   جشنواره نوجوان خوارزمی  در آموزشگاه  
4-   دبیر تفکرو سبک زندگی                                                        ناظر آموزشگاهی محور پژوهش
5- دبیر زبان و ادبیات فارسی                                                        ناظر آموزشگاهی محور زبان  و ادبیات فارسی
6- دبیر علوم تجربی                                                                   ناظر آموزشگاهی محور فعالیتهای آموزشگاهی
7-دبیر کار و فناوری                                                                  ناظر آموزشگاهی محور دست سازه ها
ابلاغ ها در دو نسخه تهیه گردد. (یک نسخه تحویل اعضای دبیرخانه و نسخه دوم در پوشه مربوطه به دبیرخانه )
محورهای چهارگانه اجرای جشنواره

 ردیف

عنوان محور

توضیحات
 

1

پژوهش (انفرادی )

در قالب پژوهش های میدانی و کتابخانه ای

2

فعالیتهای آزمایشگاهی
(انفرادی یا گروهی )

انجام فعالیتهای آزمایشگاهی مندرج در کتاب درسی پایه هفتم به قید قرعه این محور شامل سه ایستگاه است
ا- انجام آزمایش (حداکثر 25دقیقه )
2- پاسخ به سؤالات  در خصوص وسایل آزمایشگاهی
3-پاسخ به سوالات مرتبط با مطالب درسی به صورت مشورتی (حداکثر سه سؤال )

3

دست سازه ها
(انفرادی یا گروهی )

استفاده از کارگاه های درس کارو فناوری و فرهنگ وهنر ،این بخش به صورت انفرادی یا گروه های دو نفری می باشد.محدودیتی در نوع طراحی دست سازه ها وجود ندارد.

4

زبان وادبیات فارسی
(انفرادی )

شامل  سه مرحله می باشد.
ا-تصویر خوانی :دریافت خود ازیک تصویر ارائه شده توسط داوران بیان کند.
2- نگارش :متنی در خصوص تصویر ارائه شده بنویسند.
3- خوانش :متن نوشته شده در حضور داوران توسط دانش آموز قرآئت شود.