Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

دانش آموزان دبیرستان فلسطین (باهنر )خوش درخشیدند ورتبه اول استان درجشنواره خوارزمی(دست سازه ) را به خود اختصاص دادند

دانش آموزان دبیرستان فلسطین (باهنر )خوش درخشیدند ورتبه اول استان درجشنواره خوارزمی(دست سازه ) را به خود اختصاص دادند