Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

داوری جشنواره نوجوان خوارزمی در محور زبان انگلیسی

مسابقه جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله منطقه ای(در محور زبان انگلیسی ) در آموزشگاه شاهد یاران امام(ره) در مورخه96/12/13 باحضورداوران محترم ، آثار ارسالی دانش آموزان شرکت کننده دراین محور را مورد داوری قرار دادند.

تصویر خبر: