Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

دومین نشست صمیمی با دانش آموزان شاهد (راهنمایی شاهد مدلل)

امروز سه شنبه 22/12/91 دومین نشست صمیمی مدیر و معاونین آموزشگاه با دانش آموزان شاهد به منظور بررسی وضعیت آموزشی و پرورشی آنها در نماز خانه برگزار شد .

تصویر خبر: