Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

دومین کارگاه آموزشی راهنمایی وپیشرفت تحصیلی(دبیرستان شهیدصیادشیرازی)

در آستانه امتحانات نوبت دوم سالتحصیلی 93/92 دومین کارگاه آموزشی پیشرفت تحصیلی با محوریت دکتر مختار محمودی
با حضور تمامی اولیاء دانش آموزان و دبیران وکارکنان آموزشگاه شهید صیاد شیرازی در روز چهار شنبه مورخ 10/2/93
در محل نماز خانه مدرسه تشکیل گردید . در این کارگاه عوامل موثر محیطی و ژنتیکی موثر بر افت تحصیلی و ارتقاء سطح علمی واخلاقی دانش آموزان مورد واکاوی قرار گرفت ومجموعه حاضر از نتیجه ی این همایش ابراز رضایت وخشنودی نمودند.

تصویر خبر: