Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

روزشنبه مورخه 1393/8/3 بازدید خانم دکتر قره تپه ازمجتمع آموزشی وپرورشی بصیرت

به نام خداوند مهربان
روزشنبه مورخه 1393/8/3 ساعت 12/50ظهرخانم دکتر قره تپه معاون محترم آموزش ابتدایی،همراه آقای فرهادی کارشناس ابتدایی ناحیه 3ازمجتمع بصیرت بازدید نمودند.
که باخیرمقدم گویی برادر احمدعلی مرادی بابازیدی به ایشان وهمراهشان به بحث وگفتگوی راجع به مسایل آموزشی وتربیتی مجتمع پرداختند ، کارهای اداره ازجمله پرونده های دانش اموزان،پرونده های پرسنلی همکاران،و... رابازدید نمودند.
درباره دبستان شاداب مشکلات ومسایل آن بحث وتبادل نظر پرداختند.
ودرپایان آرزوی موفقیت وسعادت برای همکاران نمودند.

تصویر خبر: