Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

روز بهداشت فردی واجتماعی درمدرسه فلسطین رجایی

باتوجه به اهمیت محیط ونقش آن در شادی ونشاط فرد تصمیم گرفتیم بایاری دانش آموزان طرحی را با عنوان بهداشت فردی واجتماعی در روز ( دوشنبه ) خاصی که در طول سال اختصاص داده شده به اجرادرآوریم ودانش آموزان را دراین زمینه مورد تشویق قراردهیم .

تصویر خبر: