Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

روز کارگاه دبیرستان الهیه

به مناسبت روز گارگاه روز یکشنبه 95/9/28 نمایشگاهی از دست سازه های دانش آموزان تشکیل گردید و زنگ کارگاه نواخته شد

تصویر خبر: