Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

ساخت کتابهای الکترونیکی -راهنمایی فرهنگ

در رابطه با بهره گیری از علوم جدید در آموزش و استفاده از فناوری های نوین آقای رضا شریفی نسب معاون فناوری آموزشگاه فرهنگ کتابهای پایه دوم راهنمایی را به صورت کتاب الکترونیکی طراحی نمودند تا همکاران ضمن استفاده از کارگاه آی تی بتوانند از این کتاب ها در آموزش بهره مند شوند.

تصویر خبر: