Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

سومین جلسه شورای دبیران -دبیرستان شهید ایرج فیضی (دوره اول )

در تاریخ 4/9/92 سومین جلسه شورای دبیران با حضور اکثر همکاران برگزار گردید که در این جلسه در خصوص شیوه ارزیابی و انتخاب معلم نمونه بحث شد و برگه های قراردادارزشیابی بین همکاران توزیع شد و همچنین در مورد امتحانات مستمر ومیان ترم و راهکاری برای تقویت علمی دانش آموزان بحث و تبادل نظر شد

تصویر خبر: