Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

سومین مرحله طرح مدام دبیرستان کرامت در روز دوشنبه 94/2/7

سومین مرحله طرح مدام دبیرستان کرامت در روز دوشنبه 94/2/7 به اجرا درآمد وباری دیگر دانش آموزان کنترل واداره آموزشگاه را دردست گرفتند وتوانایی های دانش آموزان محک زده شد .

تصویر خبر: