Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

آخرین فرصت ارسال لیست نمرات عملی نوبت دوم درس آمادگی دفاعی
خانه

شادابی مدرسه شهید صیاد شیرازی در فصل بهار

نقش ورزش در تقویت حافظه ویادگیری وهمچنین نشاطی که در وجود انسان ایجاد میکند بر کسی پوشیده نیست .لذا در این رابطه وبا توجه به آغاز فصل بهار معاونین مدرسه راهنمایی شهید صیاد شیرازی از هفته قبل برنامه ورزش صبحگاهی را با روشی جذاب ومفرح هر روز وقبل از ورود به کلاس به اجرا درآورده اند ودر زنگهای تفریح نیز با برگزاری مسابقات فوتبال یا طناب کشی علاوه بر سرگرمی بچه ها از جنب وجوش آنها پیشگیری به عمل می آورند. این برنامه ها رضایت وخوشنودی دانش آموزان را در پی داشته و باعث گردیده انرژی وهیجان مضاعف آنها دراین فصل به روش صحیح تخلیه شود تا با آرامش
بیشتری در کلاس درس حضور یافته و از آسیبهای جسمی به ایشان در زنگهای تفریح جلوگیری شود.

تصویر خبر: