Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

شرکت دانش آموزان دبیرستان فضیلت در مراسم عبادی سیاسی نمازجمعه

در روز جمعه مورخ 94/11/16 تعدادی از دانش آموزان این آموزشگاه به همراه معاون پرورشی خانم امیدوار و م خانم رحیمی در نماز جمعه شرکت نمودند.

تصویر خبر: