Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

شرکت دانش آموزان دبیرستان فضیلت در مسابقات قرآنی ناحیه

در روز یکشنبه مورخ 94/11/11 اولین مسابقات قرآنی ناحیه با دانش آموزانی که در رشته قرائت تبحر داشتند آغاز شد و دانش آموزان این آموزشگاه از زیر قرآن رد شدند ودر مسابقات شرکت نمودند.

تصویر خبر: