Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

شرکت دانش آموزان دبیرستان نمونه هاجر در جشنواره دانش آموزی نوجوان خوارزمی ناحیه

روز چهارشنبه دانش آموزان منتخب آموزشگاه به همراه دبیر ادبیات خود در جشنواره دانش آموزی نوجوان خوارزمی مرحله ناحیه شرکت نمودند.

تصویر خبر: