Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

شرکت در نماز جمعه(آموزشگاه شهید دوران)

نماز جمعه یکی از عباداتی است که در فضیلتش همین بس که سوره ای از قرآن به نامش آمده است و به جماعت خوانده می شود.
جمعی از دانش آموزان و کارکنان آموزشگاه شهید دوران در مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه مورخ 92/12/02 شرکت نمودند.

تصویر خبر: