Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

طرح مدام دبيرستان ميرداماد دوره اول

به منظور ايجاد حس مسئوليت پذيري و آمادگي دانش آموزان در فعاليت هاي اجتماعي آينده طرح مدام (يك روز براي فردا)در مورخه
10/2/93 روز چهارشنبه در سطح آموزشگاه برگزار گرديددر اين روز هر يك از دانش آموزان انتخاب شده به انجام مسئوليت هاي
ويژه ي خود پرداختند.

تصویر خبر: