Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

فعالیت های علوم آزمایشگاهی(راهنمایی شاهد مدلل)

دانش آموزان پایه سوم مدرسه زیر نظر دبیر محترم علوم تجربی آقای امید علی محمدی جهت شرکت در مسابقات علوم آزمایشگاهی به فعالیت و انجام آزمایش های متعدد پرداختند .

تصویر خبر: