Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

قبول شدن سه نفر ازدانش آموزان مدرسه راهنما یی فضیلت در آزمون ورودی دبیرستان نمونه

سه تن از دانش آموزان سال سوم این آموزشگاه در آزمون ورودی دبیرستان نمونه پذیرفته شدند.
نفرات پدیرفته شده اصلی: لعیا فرهنگیان و رضوان روشنی
نفرات پدیرفته شده ذخیره: نادیا زارع
موفقیت این دانش آموزان را در ورود به دبیرستان نمونه بعثت کرمانشاه را از طرف کارکنان و دانش آموزان به دانش آموزان عزیز و اولیا محترمشان تبریک می گوییم.